คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

สถิติการเยี่ยมชม

178959
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
20
52
381
178187
1303
1822
178959

Your IP: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-22 12:50:28

องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่าง  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,304  คน  แยกเป็นชาย  2,098  คน  หญิง  2,206  คน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านตะแบก

319

334

653

188

2

บ้านโคกย่าง

355

411

766

215

3

บ้านบัวพระ

159

142

301

71

4

บ้านตาจรู๊ก

293

310

603

177

5

บ้านเก็ม

128

140

268

76

6

บ้านโคกสูง

263

305

568

150

7

บ้านตะโก

146

166

312

93

8

บ้านโคกเบง

280

263

543

143

9

บ้านกันตุยจูน

152

141

293

74

รวม

2095

2,212

4,307

1187

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

-  จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  1,187  หลังคาเรือน

-  จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์  4,307  คนรายละเอียดดังนี้