0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงาน
  • ข้อบัญญัติ อบต,
  • รายงานการประชุมสภา 
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนยุทธศาตร์
  • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

147385
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
92
97
741
145964
1892
2404
147385

Your IP: 54.224.11.137
Server Time: 2018-08-19 23:28:28

องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่าง  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,304  คน  แยกเป็นชาย  2,098  คน  หญิง  2,206  คน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านตะแบก

334

346

680

173

2

บ้านโคกย่าง

350

426

776

194

3

บ้านบัวพระ

156

132

288

65

4

บ้านตาจรู๊ก

282

300

582

161

5

บ้านเก็ม

126

139

265

71

6

บ้านโคกสูง

271

314

585

138

7

บ้านตะโก

160

165

325

93

8

บ้านโคกเบง

264

245

509

120

9

บ้านกันตุยจูน

155

139

294

62

รวม

2,098

2,206

4,304

1,077

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2558

-  จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  1,077  หลังคาเรือน

-  จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์  4,304  คนรายละเอียดดังนี้