0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงาน
  • ข้อบัญญัติ อบต,
  • รายงานการประชุมสภา 
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนยุทธศาตร์
  • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

140775
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
34
63
231
140160
1724
2075
140775

Your IP: 54.80.68.137
Server Time: 2018-05-23 08:33:10

สภาพทางเศรษฐกิจ

          การประกอบอาชีพของประชากรตำบลโคกย่าง  อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)  เป็นหลัก  อาชีพเสริม เช่น  เลี้ยงสัตว์, ทอผ้าฝ้ายผ้าไหม, ทอเสื่อกก, เพาะเห็ดฟาง  เป็นต้น

         พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ดังนี้

                 * ข้าว  พันธุ์ที่ใช้ปลูก  พันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พื้นที่ปลูก  23,031  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  450  กิโลกรัม/ไร่  และข้าวพันธุ์เมล็ดเล็ก  เมล็ดใหญ่  พื้นที่ปลูก  790  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  440  กิโลกรัม/ไร่

         หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                      -  สถานีบริการน้ำมัน       จำนวน  2 แห่ง

                      -  ร้านอาหาร                   จำนวน  3 แห่ง

                      -  ร้านค้าขายของชำ       จำนวน56 แห่ง

          -  โรงสี                            จำนวน  19 แห่ง

   -  ร้านเสริมสวย           จำนวน  1 แห่ง

-  ร้านซ่อมรถ                 จำนวน  2 แห่ง

-  ร้านซ่อมไฟฟ้า            จำนวน  1 แห่ง

-  ร้านซ่อมทีวี                จำนวน  1 แห่ง

                         -  ร้านซ่อมมือถือ           จำนวน  1 แห่ง           

                         -  ร้านรับซื้อข้าวเปลือก        จำนวน  2 แห่ง

                         -  ร้านเฟอร์นิเจอร์           จำนวน1 แห่ง