คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

สถิติการเยี่ยมชม

178963
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
24
52
385
178187
1307
1822
178963

Your IP: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-22 12:50:46

 

การคมนาคมมีถนนระหว่างตำบล,อำเภอ,จังหวัดมีเส้นทางดังต่อไปนี้

    - ถนนลาดยางทางหลวง หมายเลข  บร.3099ถนนประโคนชัย –โคกเมืองระยะทาง  1   กิโลเมตร

    - ทางหลวงชนบท  ถนนลาดยาง  สายบ้านโคกย่าง-ศรีสุข  ระยะทาง  4.45  กิโลเมตร

    - ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายบ้านตาจรู๊ก-บ้านหนองกระต่าย ตำบลประทัดบุ ระยะทาง8  กิโลเมตร

    - ถนนภายในหมู่บ้าน  สภาพถนนภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง,  ถนน  คศล. และเป็นถนนลูกรังเป็นบางส่วน  และถนนดินตามไร่นา

การโทรคมนาคม

            - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ             จำนวน    13  ตู้

            - ตู้ไปรษณีย์                            จำนวน    1  แห่ง

            - หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย            จำนวน     9  แห่ง

            - อินเทอร์เน็ตตำบล                 จำนวน     3  แห่ง

  1) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง                              

  2) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล โรงเรียนบ้านโคกย่าง

  3) ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล  โรงเรียนบ้านเก็ม

การไฟฟ้า

            -  ตำบลโคกย่างมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่างมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งขยายหมู่บ้าน และทำการเกษตร  ขยายออกนอกหมู่บ้านไปไร่นา มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

        - จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  50  ครัวเรือน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

         - หนองน้ำ  19  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

         - บ่อน้ำตื้น             จำนวน      1        แห่ง   

         - บ่อบาดาล           จำนวน      17      แห่ง   

         - ประปาหมู่บ้าน     จำนวน     7        แห่ง    

         - ฝาย                     จำนวน     4        แห่ง

         - อ่างเก็บน้ำ           จำนวน     1        แห่ง    

ข้อมูลอื่นๆ

         -  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่  ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกพลวง  จำนวน  2,735  ไร่และพื้นที่เขตป่าช้า จำนวน      4        แห่ง