0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงาน
 • ข้อบัญญัติ อบต,
 • รายงานการประชุมสภา 
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาตร์
 • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

134144
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
56
62
804
132643
2383
2756
134144

Your IP: 54.196.213.0
Server Time: 2018-02-25 15:40:13
นางวัฒระวี ราชประโคน
นางชลนิภา เสมอภาค
นายอธิพงษ์ ชาญประโคน
จ.อ.กฤษณะ มีด้วยดี
นางสาวธัญญาทิพย์ สุขดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิไลรัตน์ ศักดาราช นิติกรปฏิบัติการ
พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายธรรมศักดิ์ ทูลประโคน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววาสนา แก้วอำไพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางปัญญาธร คูณศรีสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Image not available