0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงาน
 • ข้อบัญญัติ อบต,
 • รายงานการประชุมสภา 
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาตร์
 • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

147387
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
94
97
743
145964
1894
2404
147387

Your IP: 54.224.11.137
Server Time: 2018-08-19 23:28:33
นางวัฒระวี ราชประโคน
นางชลนิภา เสมอภาค
นายอธิพงษ์ ชาญประโคน
จ.อ.กฤษณะ มีด้วยดี
นางสาวธัญญาทิพย์ สุขดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิไลรัตน์ ศักดาราช นิติกรปฏิบัติการ
พันจ่าเอกศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายธรรมศักดิ์ ทูลประโคน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววาสนา แก้วอำไพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางปัญญาธร คูณศรีสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Image not available