0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงาน
 • ข้อบัญญัติ อบต,
 • รายงานการประชุมสภา 
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาตร์
 • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

134126
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
38
62
786
132643
2365
2756
134126

Your IP: 54.196.213.0
Server Time: 2018-02-25 15:34:52
นางภรภัทร เชาวนาศิริ นักบริหารงานการคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์งาม นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนิศากร อาญาเมือง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววิไลตา อารีย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรฤดี ธรรมกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
Image not available