0 slides available for this slider.

คู่มือประชาชน

ผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงาน
 • ข้อบัญญัติ อบต,
 • รายงานการประชุมสภา 
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาตร์
 • แผนอัตรากำลัง

สถิติการเยี่ยมชม

140799
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งหมด
58
63
255
140160
1748
2075
140799

Your IP: 54.80.68.137
Server Time: 2018-05-23 08:44:13
นางภรภัทร เชาวนาศิริ นักบริหารงานการคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์งาม นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนิศากร อาญาเมือง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาววิไลตา อารีย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรฤดี ธรรมกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
Image not available