องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ

  • รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565