องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว หมู่ที่ 1 บ้านตะแบก

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอุดร รัตน์ประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง นางสาววัฒระวี ราชประโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง และนายวัชระ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกย่าง และพนักงานส่วนตำบลโคกย่าง ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว หมู่ที่ 1 บ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสพปัญหาจากการระบาดของโรคโควิค 19