องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
header01.jpg
 

กิจกรรมสภา/งานประชุมต่างๆ

กิจกรรม/โครงการ/งาน

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

No Matching Results!

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือจากเรา ร้องเรียนออนไลน์ได้ทันที
เราพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการสำหรับประชาชน
ระบบให้บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทางนี้เลย

วิดีทัศน์ มัลติมีเดีย

Video Clip 01

ข้อความ คำบรรยาย

Video Clip 01

ข้อความ คำบรรยาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง